Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Αποσχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων

 

Σχέδιο δράσης είκοσι (20) προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων παρουσίασαν οι υπουργοί Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Συνολικά, το σχέδιο δράσης αφορά 450.000 ανέργους και έχει προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ. Τα νέα προγράμματα αφορούν σε 62.000 άνεργους που επιδοτούνται από τα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας και άλλους 3.100 από τα προγράμματα του υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα δεκατρία από αυτά είναι ήδη σε ισχύ και τα επτά νέα προγράμματα θα ξεκινήσουν εντός του πρώτο τριμήνου του έτους.

  • Δράσεις του Υπουργείου Εργασίας - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού


1.Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το Α Τρίμηνο του 2013. 

2. Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το Α Τρίμηνο του 2013. 


3. Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο. Η δράση θα προκηρυχθεί το Α τρίμηνο του 2013. 

4. Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης. Η δράση υλοποιείται με περίοδο υποβολής από 3/12/2012 έως 18/2/2013 

 Πληροφορίες στους συνδέσμους http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2274 και http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2306 (Β' Κύκλος)

5. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους. Η δράση αναμένεται να υλοποιηθεί το Α Τρίμηνο του 2013.

6. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η δράση υλοποιείται από 6/6/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2164

7. Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Η δράση αναμένεται το Α Τρίμηνο του 2013. 

8. Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης. Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1682

  • Δράσεις του Υπουργείου Παιδείας - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση


9. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1241

10. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ) Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1242

11. Πρακτική άσκηση Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1718

12. Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=303

13. Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=235

14. Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2203

15. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=237

16. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=229

17. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1241

18. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (TEI) Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1242

  • Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - 

 

- Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα


19. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος) Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το Α΄Τρίμηνο του 2013. 

- Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

20. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η δράση αναμένεται το Α΄Τρίμηνο του 2013. 

 

Ενημερωτικό Έντυπο Παρουσίασης Σχεδίου Δράσης

sms api service τι είναι το SMS API sms marketing